Nem csak a népmesékben él a pásztorok ősi mestersége
(Képmelléklettel)

A Koszta József Múzeumban ezekben a napokban (április 15-ig) a Dél-alföldi pásztorok a 20-21. században elnevezésű időszaki kiállítás látható.

Ehhez kapcsolódóan kiegészítő programokat szervez a múzeum, melynek során április 4-én Szenti Tibor író és etnográfus tartott előadást a hódmezővásárhelyi pásztornemzedékekről.

Pintér Zsófia a múzeum ezzel a témával foglalkozó munkatársa köszöntötte a megjelenteket, és röviden beszélt az előadó életpályájáról.

Szenti Tibor 1939-ben született Hódmezővásárhelyen középiskolai tanulmányait a Bethlen Gábor Gimnáziumban végezte, főiskolai tanulmányait az Egészségügyi Főiskolán végezte Budapesten.
20 évig dolgozott az egészségügyben, később a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kulturális szaktanácsadóként.

Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak, 1978-tól a TIT-nek. Irodalmi, szociográfiai és szocionéprajzi munkásságot folytat.el
Az emberiség elterjedése a Földünkön – ezzel kezdődött az előadás, így „jutottunk el” a vásárhelyi pusztákhoz, az ott lakók életéhez, életviteléhez.

Az etnográfus részletesebben beszélt a hagyományos és átalakuló paraszti életről a Hódmezővásárhely-kopáncsi tanyavilágban. Egyebek mellett elemezte kerek ólak építésének előzményeit, előnyeit, hatásait a későbbi építkezésekre.

Az állattenyésztés már a 19. század elejére meghatározóvá vált az említett térségben, ezért kialakult a pásztorok speciális társadalmi rétege, sokrétű tudása, ősi eszközkészlete. Bár manapság visszaszorult a szakma, de a még élő pásztorkodás tárgyi eszközökön, dokumentumokon és fényképeken keresztül jut el az érdeklődőkhöz.

Képmelléklet:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=150774509596

Hozzászólások