Elosztották a 2017. évi sporttámogatásokat
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2017/4/2017.htm

Az Önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a helyi sportszervezeteknek, hanem támogatója.

A város sportéletének zavartalan működése érdekében az Önkormányzat törekszik arra, hogy az éves költségvetésben az egyesületek működési,- és rendezvénytámogatásához keretet különítsen el a 10 sportlétesítmények fenntartási, felújítási és fejlesztési feladatainak finanszírozásán felül. A sporttámogatásra fordítható összeget, a tervezhető bevételek és kiadások függvényében, a képviselő-testület évenként, a költségvetési rendeletében határozza meg.

A támogatás mértékét elsősorban az önkormányzat anyagi lehetőségei határozzák meg, de meghatározó szempont a más, nem helyi önkormányzati finanszírozási rendszerek figyelembe vétele (országos szakszövetségek támogatásai, megyei önkormányzati támogatások, pályázati lehetőségek stb.), továbbá az, hogy az egyes sportszervezetek közül melyeknek van lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz, forrásokhoz jutni (szponzorálás, gazdasági tevékenység).

Idén 28.983.000 Ft-ot osztott szét a bizottság, melyre 31 benyújtott pályázó közül, 26-ot támogattak.

A maradvány összeg diáksport támogatására szolgál, valamint tartalékalapot képez.

A sport támogatásának rendszere a Sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, feladatokra épül. Csak azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

– minden évben december 31-ig az önkormányzat felé elszámolnak a részükre nyújtott önkormányzati sporttámogatás felhasználásának tárgyévi összegével,

– eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezettségüknek az önkormányzat felé,

– a támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása, szerepelnek a társadalmi szerveztek bírósági nyilvántartásában,

– székhelye a város közigazgatási területén belül található.

Az önkormányzat alapvetően kétféle közvetlen támogatást nyújt a sportegyesületek, illetve oktatási intézmények számára:

Közvetlen támogatás:

– Működési támogatás pályázati úton.
– Rendezvény támogatás pályázati úton.

Közvetett támogatás:

– Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes használatának biztosítása egységesen kialakított elvek alapján.

A Művelődési és Sportbizottság az éves költségvetésben jóváhagyott sporttámogatási keret felhasználásáról, felosztásáról külön pályázati eljárás keretében minden évben a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül, de legkésőbb április 15-ig dönt.

A Művelődési- Ifjúsági- és Sportbizottság 25.080.000,- Ft. felosztásáról döntött. A Tenisz Klub támogatásáról később döntenek.

Az alábbi táblázat tartalmazza az idei sporttámogatás felosztását:

Egyesület neve 2017. évre jóváhagyott támogatás
működésre/rendezvényre
Szentesi Vízilabda Klub 8 500 000,00 Ft
Szentes Városi Úszóklub 4 300 000,00 Ft
Szilver TSE 4 000 000,00 Ft /150 000,00 Ft
Szentesi Kinizsi SZITE 2 000 000,00 Ft
Szentesi Vasutas SC 100 000,00 Ft
Szentesi Pollák DSE 500 000,00 Ft
Szentesi Kosárlabda Klub 1 000 000,00 Ft
Maximus SE 1 800 000,00 Ft
Szentesi Párdusok Utánpótlásnevelő Sportiskola
Dr. Papp László Birkózó Egyesület 500 000,00 Ft /100 000,00 Ft
Szentesi Tekézők Közhasznú Egyesülete 400 000,00 Ft
Szentesi Vasutas Tekézők Egyesülete /250 000,00 Ft
Szentesi Spartacus SE /30 000,00 Ft
St. Jupát SE 50 000,00 Ft /50 000,00 Ft
Szentesi Delfin ESC 100 000,00 Ft /150 000,00 Ft
Honvéd Rákóczi SE 50 000,00 Ft /200 000,00 Ft
Szentesi Sakk SE 400 000,00 Ft /50 000,00 Ft
Szentes és Környéke Modellező Egyesület /100 000,00 Ft
IC Ranch Westernlovas Egyesület 50 000,00 Ft /50 000,00 Ft
Szentesi Kiss Bálint Kötélugró SE 100 000,00 Ft
91′-esek Rögbi Klub 50 000,00 Ft
Petőfi Dzsúdó KSE 300 000,00 Ft
SZESPO SE 230 000,00 Ft /100 000,00 Ft
Szentesi Fogathajtó Egyesület /250 000,00 Ft
Four Diamond SE /50 000,00 Ft
Szentesi Farkasok Kérilabda Klub 600 000,00 Ft
FLIKK Készség és Mozgásfejlesztő Közhasznú Egyesület 50 000,00 Ft /50 000,00 Ft
Szentesi Tenisz Klub
Alföld Röpp Galambász
Kebtanoda Kutya Sport Egyesület
Összesen: 25 080 000,00 Ft /1 580 000,00 Ft

Hozzászólások