Jól dolgoztak a rendőrök és a tűzoltók

Március 30-án tartotta soros ülését a szentesi önkormányzat, melyen 17 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Először Szirbik Imre polgármester számolt be az előző ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről, majd elfogadták az írásban benyújtott interpellációkra adott válaszokat.

Ezután a képviselők szóbeli interpellációkat vetettek fel, főként az elmúlt napokban tartott fogadó órákon szerzett tapasztalataik alapján. Ezek közül néhány:
– a jövőnben legyen méltánylási lehetőség a talajterhelési díj kiszabásakor
– Magyartésen a játszótéri eszközök karbantartását kérték, az Őrház utca felszínének javítását
– a város központjában a padok lefestését, a Kossuth téri szobrok „címeinek” az újrafestését
– a fuvarozási vállalkozók közterületi parkolókban állnak le – hosszabb időre – ezzel szűkítve a parkolási lehetőségeket. A járműveiket a cég járműtelepén, vagy parkolójábvan állítsák le – kérték nyomatékosan a képviselők.

Tárgyaltak a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett munkájáról. Tájékoztatást adott Krám István, a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, valamint Kálmán Raymund, a Szentesi Tűzoltóság parancsnoka.

Többek között figyelemfelhívásként elhangzott, hogy 8 esetben szabtak ki bírságot szabadtéri tűzégetés miatt, valamint két esetben társasházi lépcsőházak nem szabályszerű berendezése miatt róttak ki bírságot. Hangsúlyozták, hogy mindezek ellenére egyre inkább a szolgáltató jelleget kívánják előtérbe helyezni.

A képviselők megköszönték az állomány munkáját, és örömmel vették azt is tudomásul, hogy szakmai- és sportversenyeken országos sikereket érnek el. Szentesen szabadtéri tűzégetés tilos!– hangzott el az ülésen.
A beszámolót – külön köszönet megfogalmazásával – egyhangúan elfogadta a testület.

Ezen az ülésen a város közrendjének és közbiztonságának elmúlt két évéről számolt be az önkormányzatnak Balogh Szabó Imre r. ezredes, szentesi rendőrkapitány. A téma tárgyalásán jelen volt Papp Károly, a Csmi. Rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatója.
A helyi kapitány azzal kezdte mondandóját: napjainkban három alaptevékenységet kell ellátniuk: közrend, közbiztonság fenntartása; migráció kezelése; terror helyzet megelőzése.

Képviselői kérdésekre Balogh Sz. Imre válaszolt:
– a migrációs helyzet kezelésére van elég anyagi forrás, hosszú távra készültek fel e témában
– a külterületi lakosok közbiztonságára is odafigyelnek
– a városközpontban betévednek nagy teherautók, ehhez nem elég plusz kamerákat felszerelni, az „élő erő” munkája is fontos – szankcionálnak konkrét esetekben.
– kábítószer fogyasztást megelőzni kell elsősorban. A legnagyobb küzdelmet a terjesztők ellen folytatják.

Szabó Zoltán: bízik abban, hogy nem kell növelni a szentesi rendőrök szolgálatát a határon. Nagyon pozitív, hogy a kiemelt bűncselekmények felderítési mutatója magas, ez jó munkát tükröz.
Krausz Jánosné: a körzeti megbízottak jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzati képviselőkkel.
Dr. Demeter Attila: köszöni a rendőrök munkáját, melyet a felettes szervek is jónak ítélnek meg.
Móra József: A 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművek városközpontban közlekedése nem elfogadható, határozottabb fellépésre van szükség. Az útdíj kiküszöbölése miatt több kamion is alsóbb rendű utat használ – pl. 4401-es útat. Jelezzék a közlekedési hatóságnak ezt a problémát.
Kovács János: kiemelte a bűnmegelőzés területén tapasztalható fejlődést.
Hevesi-Tulipán Judit: Köszönet illeti a polgárőrök munkáját is.

Szirbik Imre: elsőként a köszönetét fejezte ki.
Három témát fogalmazott meg, akár feladatszabásként:
Drog függőség, drogterjesztők elleni harc fokozás
7,5 tonnás járművek városközpontba kerülését szigorúbban ellenőrizni
Továbbra is legyen minél több járőr az utcán

Egyhangú döntéssel fogadták el az előterjesztést.

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról is döntöttek (14:1 arányban) a képviselők. Határozatuk nyomán a város (a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság határozott felkérésére kilépett a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerből (DAREH) és a jövőben a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. keretein belül végzik a Kurca-parti település hulladék gazdálkodását.

A tárgyalás során egyértelműen kiderült, hogy a város a kilépésével nem kerül sem anyagi-, sem szolgáltatásbeli hátránnyal.

Hozzászólások