[facebook_video url =”https://www.facebook.com/szentesigyors/videos/1457086677695818/”]

Furcsa jubileumi irodalmi találkozó
(Videóval és képmelléklettel)

A Szentesi Városi Könyvtár február 25-én rendezte meg az 5. Versírók és Versmondók Találkozóját.
Szűcs Ildikó, a könyvtár munkatársa a köszöntőjében kénytelen volt arról is beszélni, hogy ezt az országban is egészen ritka kezdeményezésük éppen a jubileumi alkalomkor került veszélybe.(Furcsa.)

Nem titok, hogy egy ilyen rendezvényt anyagilag is meg kell alapozni, eddig pályázatok segítségével sikerült ezt a részt – szerényen – megoldani a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az idén ez elmaradt. (A tény a lényeg, nem az ok.)

A nehézségek ellenére a Szentes Városért Közalapítvány és a Hunor Coop támogatásával a folyamat nem szakadt meg, még ha szűkített formában is létrejött az ötödik találkozó.

A jelenlévő Szirbik Imre polgármester is kitért köszöntőjében e témára, majd hozzátette: jövőre is meg kell tartani a programot, ehhez ajánlotta fel segítségét.

Idén is, az 1995-ben fiatalon elhunyt Baka István emléke előtt tisztelegtek, ezért a fórum fő témája a kortárs irodalom helyzete, megítélése, befogadása volt. A beszélgetésre eljött Baka Tünde, költő felesége is.

A műhelybeszélgetést Bene Zoltán író vezette. A résztvevők először a szentesi versmondó, Paulovics Tamás előadásában egy Baka István költeményt hallgattak meg, majd gyorsan „belemelegedtek” a résztvevők a vitába.

A nyilvános polémia néhány (tovább gondolható) felvetése:
+ beszélhetünk-e egyáltalán kortárs irodalomról? Azok, akik ismernek verseket, többségük 19. századit tud említeni, a 20. század végén, az utóbbi években született verseket nem. „József Attilánál megállt a kortárs költészet”.
+ a középiskolai ballagási meghívókon szereplő idézetek összevetése azt mutatja Goethe a legnépszerűbb, legismertebb költő.
+ néhány éve még voltak igazi irodalmi műhelyek, ahol költők, olvasók akár együtt formál(hat)ták a költeményekét, ma már nincsenek ilyen helyszínek, lehetőségek, nincs termékenyítő közeg.
+ napjainkban „magányos” versek születnek. Nincsenek kéziratok, számítógépre írja versét a költő….
+ az internet világában túlkínálat van „kortárs” versekben – de mind vers?
+ a néha megszervezett versmondó esteken megjelenők között bizony vannak olyanok, akik (bevallottan) kevésbé értik az elhangzó költemény tartalmát, mondanivalóját.

A találkozón az eddig említetteken kívül még jelen volt Diószegi Szabó Pál költő, Pusztai Virág képzőművész és tanár, dr. Antal Anikó versmondó (a videón őt látják, hallják).

A találkozót (még így, csonka formájában is) érdemes volt megszervezni, és ha lehet véleményt mondani: folytatni is kell.

Képmelléklet:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=1457093227695163

Hozzászólások