Új vezető a Központi Óvodai körzet élén

A szentesi önkormányzat január 26-i ülésén – több napirendi pont mellett – tárgyalt a Központi óvodai körzet vezetői megbízásáról. A feladatra meghirdetett pályázatra egy személy jelentkezett. Az előkészítő eljárások lefolytatását követően a képviselők ezt a pályázatot vizsgálták, készítőjét pedig alkalmasnak találták a funkció betöltésére.

A szentesi képviselő-testület ezen a napon hozott határozatával ez év február elsejei hatállyal Palástiné Kunos Mariannát bízta meg a Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) teendőinek ellátásával.

Az új vezetőnek óvónői, nevelőtanári, közoktatás-vezetői és mesterpedagógusi végzettsége van. Pályája során dolgozott óvónőként, tagintézmény vezetőként, intézményvezető helyettesként, munkaközösség vezetőként, tanácsadóként, minőségbiztosítási szakértőként, projekt menedzserként.

Palástiné Kunos Marianna magasabb vezetői kinevezése 2022. január 31-ig szól.

Hozzászólások