Ízületek fájnak és ráncoltak.


PDF-ben Temetés Nem vittünk koszorút, sajnáltuk rá a pénzt. Amikor beléptünk a félhomályos ravatalozóba, összeölelkeztem a nagynénémmel. Nem tudtam hova tenni a kezem, ezért ujjheggyel megérintettem a lapockáját.

Keresés űrlap

A nagybátyám széttárt karral közeledett felénk, és a ízületek fájnak és ráncoltak dörgölte borostától kéklő arcát. Kis fejû lánya nemhogy nem köszönt, de a szemkontaktust is elkerülte. Bársonyba bugyolált hangszórókból szólt egy nagybátyám ízlését dicsérő gyászinduló. A lelkész, akit nagybátyám Sárospatakról hozatott, a háttérben várakozott, amikor azonban anyámmal egyedül maradtunk, lecsapott ránk: részvétem, mondta.

Egy idős házaspár azzal szólította meg anyámat, hogy: ó, drágám. Aga és Cece, mutatta be őket anyám. Azok ketten rám néztek, és azt kérdezték: ő pedig a fiad? Nem, mondta anyám, a lányom.

Ó, drágám.

Dr. Török Alexander

Azután köszöntünk az unokatestvéreimnek meg az unokatestvéreim féltestvéreinek, és gyorsan leültünk, mert anyám nem bírja az ácsorgást. A nagyanyám hamvait tartalmazó urna egy kék selyemmel letakart emelvénypiramis csúcsára helyezve várta, hogy elhantolják. A kék anyag mesterségesen elrendezett redőkben folyt le egészen a mûmárvány kövezetig, ahol fehér szalagos koszorúk feküdtek katonás rendben. Az egyiken fölfedeztem anyám nevét. Anyám oldalba bökött, s mivel nagyothall, a kelleténél hangosabban azt kérdezte: látod?

Bólintottam, s tekintetemmel átfutottam a szalagokat. Az én nevemet egyiken sem találtam. Hideg volt, mint amíg élt, az elhunyt közelében, és fölhúztam a kesztyûmet.

Nagynéném és nagybátyám egy oszlop előtt álltak, ízületek fájnak és ráncoltak, fekete szövetkabátban, hibátlanul kifényesített fekete cipőben.

A macska anatómiája

A nagynéném — akit vert az elhunyt —, állát fekete sálba mélyesztve, potrohos nagybátyám pedig két ízületek fájnak és ráncoltak a háta mögött összekulcsolva, ágyékát kitolva, s ebben a testhelyzetben előre-hátra hintázva fejezte ki gyászát. Csodáltam, hogy van egymással miről beszélniük. Hiszen évente egyszer találkoznak. Pedig mozgott a szájuk, és ernyedt mosolyokat is eregettek egymás felé. Nagybátyám időről időre a kezével ellenőrizte, hogy bezselézett haja tartja-e a formáját, nagynéném pedig óvatos mozdulatokkal szárítgatta könnyeit, mintha pörköltet tunkolna.

Anyám és én a szemünk sarkából figyeltük őket. A zene elhallgatott. Leültek ők is.

Kék nünüke (Meloe violaceus)

Nagybátyám kis fejû lánya a félkörívben elrendezett székek túloldali karéjában foglalt helyet, így jól láthattam, ahogyan arcára kiül az undor, ha anyámra néz. Míg a sárospataki lelkész az Erős vár a mi istenünket énekelte, a nagybátyám lánya mindvégig anyámat leste. Jól ismerem az undornak ezt a fajtáját. Köszönni nem köszönsz a másiknak, de ha elfordul, képtelen vagy levenni róla a szemed. Nem tudsz betelni az ajka ostoba leffedtségével, a szemhéja örökös megereszkedettségével.

Mint a szerelmes, nem tudod, hogy az a leffedtség, ízületek fájnak és ráncoltak a félárbocra eresztett szemhéj kiváltó oka vagy csak tárgya-e az érdeklődésnek. A nagybátyám lányát anyám kövérsége nyûgözte le, s amíg a lelkész énekelt, ő az undortól kipirulva nézte, hogyan szuszog és fulladozik saját tokájától az anyám.

Nem haragudhattam rá, hiszen az undor és a megvetés az egyéniség alapköve, nem létezel, amíg nem gyûlölsz. Mind a mûveletlenségnek, mind a mûveltségnek van egy eszményi foka: aki nálunk pallérozottabb, az kékharisnya, aki pallérozatlanabb, izzadt talpú sutyerák.

Az emberi csontváz felépítése

Semmilyen se vagy, ha nem határolod el magad másoktól, s az elhatárolás egyetlen eszköze az undor, mert az egyetértésnél és az összhangnál nincsen undorítóbb, legföljebb talán az, ha ennek az összhangnak hangot adunk. Szeretlek — anyám mélységesen undorodott az efféle szólamoktól.

A nagybátyám megvetette anyámat, amiért kihullott a haja. A nagynéném megvetett minket, amiért nem volt annyi pénzünk, mint neki.

Miért fáj a lábfejek

Mi ugyanezért őt néztük le. Anyám megvetette a nagyanyámat, amiért rossz a ízületek fájnak és ráncoltak, nagyanyám megvetett engem, amiért kékharisnya lettem, én pedig megvetettem őt, amiért a fiával — nagybátyámmal — annak idején föletette a kihányt borsófőzeléket.

Az undor erősebb vár még a mi istenünknél is, mondta egy ízben nagybátyám, mert ő azokat vetette meg, akik gőgösek. A térd életkorral összefüggő ízületi gyulladása lelkész beszélni kezdett. Ízületek fájnak és ráncoltak voltam összpontosítani.

hogyan lehet enyhíteni a fájdalmat a gyulladt ízülettel

Furcsamód éppen azok a történetek untattak, amiket még nem ismertem, s azokra kaptam föl a fejem, amiket, elrettentésül, anyám már kismilliószor elmesélt. A nagyanyám bizonyára boldog lett volna, ha hallja, hogy erdélyi születése alkalmat ad Nagymagyarország elsiratására.

válság és fájdalom a vállak ízületeiben és indovazin ízületi fájdalom

Anyám dühösen toppantott. A nagynéném a Wass Albert-idézetre zokogott föl, nagybátyám pedig azon érzékenyülhetett el, hogy képes a megbocsátásra. Megbocsátotta nagyanyámnak a borsófőzeléket, a zsidózást, a komcsizást.

A nagybátyám feltehetőleg nem ismerte föl, hogy amit az elveinek hitt, az kifejezetten érdeke, s hogy amit föláldozott, azt éppenséggel nyerte az üzleten.

Nekem nem volt mit megbocsátani a nagyanyámnak, mert nem érdekelt az élete, s meglepődtem, hogy a lelkész engem is fölsorolt az unokák közt. Aztán az elhunyt konyhamûvészetét méltatta.

  1. Csípőbetegség csecsemőknél
  2. Miért fáj a térdízületek és hogyan kell kezelni
  3. Dr. Török Alexander Urológus szakorvos bemutatkozása
  4. Hideg ízületi kezelés
  5. Lehet gyulladás, de lehet daganatos folyamat is.
  6. Autoimmun ízületi betegségek
  7. A macska anatómiája – Wikipédia

Nagyanyám rosszul főzött, de főzési fasizmusát mindnyájunkra átörökítette. Azokat, akik ecettel savanyítanak és leveskockával főznek, a család egy emberként vetette meg, s amikor a lelkész kimondta nagyanyám kedvenc tortájának a nevét, egy pillanatra elveszítettem lábam alól a talajt, hogy most akkor kitől undorodjam.

Jelenlegi hely

A sárospataki lelkész az elhunyt sziklaszilárd hitét dicsérte, pedig ő is jól tudta, hogy nagyanyám a változások előtt nem sok jelét adta a vallásosságnak, és sógornőjét rendszerint per szentfazék ízületek fájnak és ráncoltak.

Anyám toppantott. Anyám toppantani szokott, ha az undorát nincs alkalom kifejeznie, de én szégyelltem, hogy nem türtőzteti magát. Nem kerülte el a figyelmemet, hogy kis fejû unokatestvérem minden toppantásra felháborodottan az anyámra néz, s én legszívesebben fölpofoztam volna. Nem mintha nem ismerném a szülők gyerekekben elszabaduló gyûlöletét, azt az árnyalatlanságot, amellyel a gyerekek szüleik színlelését leplezik le, mert azt veszik alapul, hogy gyûlöletük tárgya már nem is ember.

A fájdalmat a lábak ízületeiben kezeljük

Anyám még képes volt nagyanyámra mosolyogni, én már nem. Ami anyámban évtizedeken át formálódott, azt én készen kaptam, úgyhogy természetesnek vettem a kölcsönös ellenszenvet.

Azon is csak anyám ütközött meg, hogy a sárospataki lelkész nagybátyámat emeli ki nagyanyám gyermekei közül, mint olyasvalakit, aki a hozzá fûzött reményeket beváltotta. Anyám toppantott, és én szégyelltem, hogy piszkos a cipője.

ízületek fájnak és ráncoltak zsibbadás a karok és a lábak ízületeiben

Amikor a gyászbeszédnek vége lett, sajnos föl kellett állnunk. A szürke pantallós, fehér zoknis gyászhuszárok nekiláttak összeszedni a koszorúkat, és anyám halkan szitkozódott, amiért túl korán ízületek fájnak és ráncoltak föl.

Ha hosszasan kellett egy helyben állnia, anyám szorítást érzett a szíve körül. Amikor rosszul lettem az elsős évnyitón, s amikor kizuhantam az alt szólamból, anyám leplezetlen örömmel ismert rá saját gyerekkori rosszulléteire, s az ő bennem ismétlődő rossz tulajdonságaiban azt a köteléket üdvözölte, ami az ő tulajdonává tesz és mozgásomban korlátoz.

Ugye szorongsz, kérdezte. Azt remélte, éppúgy rettegek a változásoktól, mint ő, mert mint minden anyának, neki is leghőbb vágya volt, hogy sohase nőjek föl, s hogy mindörökre megmaradjak félállati sorban élő lénynek. Ugye neked sincsenek barátaid, kérdezte. Egyébként igazán nem tartott sokáig, míg azt a sok ízléstelen növényt föltornyozták egy faragott szélû hordlapra, s a koszorúk aranyszínû betûkkel telepingált selyemszalagjait nagy mûgonddal elrendezték.

A háziállatok fertőző betegségei (Állatorvosi járványtan II.)

Anyám később epésen jegyezte meg, hogy az apja temetésén sokkal több koszorú volt. A besúgókat persze sokan ismerik. A makkos cipős gyászhuszár kinyitotta a ravatalozó előtt várakozó fekete furgon hátsó ajtaját.

ízületi gyulladás és ízületi kezelési módszerek

A második — fehér zokniján el tudtam olvasni a márkajelzést — lassan lépdelve vitte az urnát, hogy aztán óvatosan előrehajolva helyezze el, mint pralinét a díszdobozban, az autó platójának ráncolt bársonnyal bélelt, négyszögletes mélyedésében.

A harmadik, vállban szûk öltönyben, a koszorúkat halmozta az urna köré, olyan ráérősen, hogy aggódni kezdtem, odaérek-e még a szülői értekezletre. Palástját igazgatva elindult izomfájdalom ízületi görcsök lelkész, mögötte üveges tekintetû nagybátyám és kis fejû lánya.

Kék nünüke (Meloe violaceus) | Magyar Természettudományi Múzeum

A nagynéném, mielőtt besorolt volna a menetbe, hátrafordult, mintha a gyerekeit keresné, pedig csak a szétsírt szemét szerette volna nekünk megmutatni.

Anyám és én sosem tudtuk eldönteni, hogy a nagynéném elhiszi-e a saját hazugságait. A nagynénémmel már sokszor megesett, hogy elfelejtette, kinek mit hazudott. Konfabulátor, mondta anyám, mert egy másik ember megalázásának legkézenfekvőbb módja az idegen szavak használata. Semmi kedvünk nem volt kimenni a szélbe.

Anyámnak fájtak az ízületei, mégis egymásba karoltunk, hogy lebotorkáljunk a lépcsőn.