Változások a Szentes Járási Hivatalnál

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatalánál 2017. január elsejével bővültek az ellátott feladatok.

Az eddigi struktúra nem változott, továbbra is hat osztály működik a szervezeten belül: Kormányablak, Hatósági és Gyámügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály és Népegészségügyi Osztály.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény elfogadását követően ez év elejétől a Szentes Járási Hivatal feladatkörébe új tevékenységek kerültek.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály munkaköre bővült: pártfogó-felügyelet, áldozat segítés és a jogi segítségnyújtás feladatokkal. A megnövekedett tennivalókat egy pártfogó felügyelettel foglalkozó szakember, valamint a hivatalban dolgozó jogászok látják el. (Szentes, Kossuth tér 6.)

Kiemelt és frekventált feladatkörrel is bővült a Szentesi Járási Hivatal tevékenysége: a fogyasztó védelmi érdekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése a Népegészségügyi Osztályához került (Szentes, Vásárhelyi u. 13.)

Az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy új státus létesítése, új munkatárs felvétele nem indokolt, az osztály munkatársai az egyébként „szokásos” ellenőrzések alkalmával a fogyasztók érdekvédelméhez kapcsolódó vizsgálatokat is elvégzik.

Az új feladatok megfelelő színvonalú elvégzése érdekében összesen négy fővel emelkedik a hivatal létszáma: járásban dolgozó valamennyi hatósági állatorvos a járási hivatalba került beintegrálásra, – tudtuk meg dr. Tóth Flóriántól, a Szentes Járási Hivatal vezetőjétől. Ezek nem új álláshelyek, a munkatársak áthelyezéssel kerülnek az állományba.

A hivatalvezető végül elmondta, hogy az új tevékenységeikről készségesen adnak részletes felvilágosítást konkrét érdeklődés esetén.

Hozzászólások