Szentes testvérvárosa lesz Sepsiszentgyörgy

A Szentesi Önkormányzat január 26-án megtárgyalta a Szentes és
Sepsiszentgyörgy testvérvárosi kapcsolatáról szóló előterjesztést, és a város nemzetközi kapcsolatainak előrelépésének érdekében úgy döntött, hogy egyetért a Szentes és Sepsiszentgyörgy városok közötti szoros kapcsolat kialakításával, valamint a szerződés-tervezetben foglalt célkitűzésekkel.

Az új testvérvárosi kapcsolat céljai között szerepel:
o Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen fokozzák a gazdasági,
kulturális és tudományos együttműködést a közös területeken, valamint új együttműködési formákat hoznak létre.

o Felek megállapodnak abban is, hogy fejlesztik a gazdasági együttműködést mindkét fél hasznára, és azon személyek és vállalatok számára, akik saját joghatóságuk alatt álnak, amik számukra a legjobb feltételeket biztosítják a gazdasági és kereskedelmi tevékenységben.

o Továbbá fejlesztik az együttműködést az ipari park működtetése, fejlesztései, befektetései – ösztönzési módszerek, klaszterek létrehozása és működtetésében.

o A gazdasági lehetőségeikhez mérten fejlesztik a megújuló energiák alkalmazását, és működési tapasztalataikat megosztják egymás özött.

o Kölcsönösen támogatják a kulturális cseréket, egyesületek, intézmények között, valamint művészeti, tudományos csoportok, tanárok között. Felek támogatják az együttműködést iskolák, civil, sport és kulturális csoportjaik között. között. Az együttműködés során a diákok,
tanárok, tudományos munkatársak cseréje könnyebbé válik.

o Felek támogatják a közösen érdekelt témacsoportok kidolgozását, megkönnyítik a látogatást és cserét sport csapatok között, sportolók és sportvezetők bevonásával.

o Az együttműködés határozatlan időre szól, és mindkét fél aláírása esetén érvényes.

A romániai Sepsiszentgyörgy város képviselője, Antal Árpád polgármester úr és Szirbik Imre Szentes város polgármestere már kinyilvánította, hogy a két város közötti évek óta fennálló jó viszonyt testvérvárosi szerződés létrejöttével szeretné megerősíteni.

Sepsziszentgyörgy városa többségében magyar lakta település
Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében, a Keleti-Kárpátokban, az Alsó-Háromszéki medencében.
Brassótól 33 km-re északkeletre, Bukaresttől 198 km-re
északra, Kolozsvártól 250 km-re délkeletre, az Olt két partján fekszik.

Hozzászólások