Krúdy-est a könyvtárban

A szentesi Krúdy Gyula Baráti Kör január 9-én, a Városi Könyvtárban Gogol: Kártyások című művéből felolvasó estet tartott.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán származású orosz író, az orosz irodalom klasszikusa, az orosz széppróza és drámairodalom egyik legnagyobb hatású alakja.

A Kártyások rendkívül mulatságos szatíra. Főhőse, Iharjev, semmirekellő gazember, egyetlen szerelme a pénz, lelkiismeret furdalás nélkül foszt ki mindenkit, aki az útjába kerül. A darabban remek fordulattal éppen őt fosztják ki, mert hogy vannak még nála is ügyesebb gazfickók!

Gogol találó, éles gúnnyal ábrázolja ezeket a csirkefogókat, akik azért tartják természetesnek életfelfogásukat, mert a náluk nagyobb urak is csalással szerzik pénzüket.

A programot dr. Horváth György szerkesztette, és „a baráti kör teljes létszámban” részt vett a pordukcióban. Szerepet kapott Mihály Béla, Paulovics Tamás, Holman István, Mészáros Zoltán, dr. Mészáros Attila, Dragon Lajos.

Hozzászólások