Az Imahét harmadik napja – Felsőpárton
(Képmelléklettel)

A 2017.évi Egyetemes Imahét harmadik napját január 17-én a Felsőpárti Református Gyülekezetben rendezték meg.

A megjelenteket a gyülekezet lelkésze Gilicze Andrásné nagytiszteletű asszony köszöntötte, és mondott imádságot. A gyülekezet egyik ifjúsági csoportja, az ’Ébredés’ zenekar katolikus és protestáns dalokat énekelt.

Fehér Csaba Zsoltár idézeteket olvasott fel, majd Koroknai András,szegedi börtönlelkész hirdetett igét.

Többek között arról beszélt, hogy egyes kultúrák miatt Isten normáit nem fogadjuk el, pedig csak egyetlen helyes út van, és ez pedig Istenhez vezet. Sokszor előfordul, hogy azt tapasztaljuk, „minden a feje tetejére áll” esetleg akár az élet több területén. Ezeket csak az Isten képes „talpára állítani” – jelentette ki a lelkész.

Méltatta Szenczi Molnár Albert református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító munkásságát, különösen azt a részét, melyben számos zsoltár fordítására vállalkozott.

A református énekeskönyv mind a mai napig a Szenczi Molnár Albert által fordított százötven zsoltárral kezdődik. Maga az énekeskönyv tartalmazza, hogy Szenczi nem egész száz nap alatt fordította le a zsoltárokat, és munkája végeztével ezt írta naplójába: „Laus viventi Deo – Dicsőség az élő Istennek!”

Isten velünk van, oltalmat ad és erős várat az embernek – ez volt Koroknai András igehirdetésének záró gondolata.

Az együttlét végén Koroknai András és dr. Grúber László katolikus plébános mondott áldást, majd fiatalok által készített és átnyújtott könyvjelzőkkel kedveskedtek a megjelenteknek.

Az alkalmon felolvasással szolgált Bozó Bianka, valamint a gyülekezet gondnoka.

Képmelléklet:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=1411838095554010

Hozzászólások