AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ügyfélfogadása

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlő bánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:
Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel: 06 70/377-5720
január 27-én: 9:00-13:00 óra között

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. január 19-én: 12:00-16:00 óra között

Járási ügyfélfogadás
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja
Csongrád, Fő u. 64.
2017. január 31-én: 10:00-14:00 óra között.

Hozzászólások